گزارش حقوق بشری

بخشی از گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل از سرکوب دانشجویان در جریان جنبش، زن، زندگی، آزادی

خبرنامه امیرکبیر

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل یک واقعیت ناراحت کننده را فاش کرد: دانش آموزان و دانشجویان در سراسر ایران با خشونتی سیستمی، از دستگیری های خودسرانه تا خشونت های مرگبار مواجه شدند. دانشجویان در پاسخ به خواسته‌هایشان خود را با تعلیق، اخراج، تخلیه خوابگاه، ارعاب، و آزار و اذیت نیروهای امنیتی رو به رو دیدند. گزارش وضعیت در سند‌ کمیته حقیقت‌یاب، حاکی از دستگیری‌ها و بازداشت‌ها در ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران در روزهای اولیه انقلاب بود. این کمیته در سند خود، بر دستگیری و بازداشت ۸۱۷ دانشجو، شامل دانشجویان زن معترض اشاره کرده است که شدت سرکوب در ایران را مشخص می‌کند.

 The UN fact-finding committee uncovered a distressing reality: students across Iran faced systematic brutality, from arbitrary arrests to fatal violence. Patterns emerged, exposing a harrowing picture of oppression: students endured suspension, expulsion, dorm evictions, intimidation, and harassment as tools of repression. The severity of the situation was underscored by reports from reliable sources, revealing arrests and detentions in 30 out of 31 Iranian provinces. In their documentation, the committee highlighted 817 cases of student arrests, shedding light on the widespread suppression, even encompassing female students who participated in protests.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا