بیانیه‌ها و پیام‌ها

بیانیه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حمایت از دو دانشجوی دربند این دانشگاه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حمایت از دو همکلاسی بازداشت شده شان علی پرویز و سهیل محمدی بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند:

دانشجویان مسئول، فهیم و آگاه دانشگاه خواجه نصیر

همگان آگاهید که دانشگاه هسته مرکزی تولید اندیشه ترقی خواهی و نهادی پیشرو در پرورش ارزشها و آرمانهای والای انسانی و ملی در جامعه ما است. در مقاطع تاریک از تاریخ کشورمان، دانشگاه همواره به بازتولید مفاهیم بدیع و فضایل آزادیخواهی و استبداد ستیزی پرداخته است. دانشگاه با کنشگری فعال سیاسی لبه برنده ی انتقادی است که افراد، روشها و عملکردهایی را هدف می گیرد که حقوق اولیه انسانی و منافع ملی مردم کشورمان را به خطر انداخته اند. هرگاه خطر استیلای استبداد داخلی و خارجی کشورمان را تهدید کرده است، این دانشجویان و اساتید آگاه بوده اند که به مثابه حنجره رسای ملت، از سنگر مقاومت فریاد آزادی و برابری و حفاظت از منافع ملی را سر داده اند.

اینک به نظر می رسد در این شرایط حساس تاریخی که نقطه عطفی در آگاهی ملی پیدا شده است، دستهایی پنهان و آلوده در کارند تا فضای دانشگاههای کشور را با طراحی سناریوهای پیچیده و شوم به انفعال بکشانند و فضای تهدید و ارعاب و خفقان را جایگزین نشاط سیاسی پدید آمده در میان دانشجویان نمایند. طراحان این سناریوهای ضد ملی و دینی با همکاری نهادهای شبه امنیتی در دانشگاهها سعی دارند تا با شناسایی و بازداشت گسترده فعالین دانشجویی و صدور احکام سنگین کمیته انضباطی، دانشگاه و دانشجو را از به چالش کشیدن سیاستهای نادرست و ضد منافع ملی بازدارند.

توجه به حوادث رخ داده در چند هفته گذشته در دانشگاههای مختلف کشور از جمله دانشگاههای تهران، شریف، خواجه نصیر، گیلان، شبراز، بابلسر و . . . نشان می دهد که دعوت سخنرانانی با سوابق نه چندان درخشان به دانشگاهها، بخشی از این سناریوی طراحی شده است. این افراد با حضور در دانشگاهها و طرح سخنان مناقشه برانگیز و خلاف واقع سعی در تحریک احساسات دانشجویان و به تشنج کشیدن فضای دانشگاه دارند تا از این طریق زمینه برخورد نهادهای امنیتی و شبه امنیتی درون و بیرون دانشگاه با دانشجویان را فراهم آورند. صدور احکام سنگین کمیته انضباطی در دانشگاه شریف پس از حضور آقای محمد جواد لاریجانی و بازداشت دانشجویان دانشگاه تهران و خواجه نصیر و گیلان پس از حضور آقای صفار هرندی در دانشگاه به خوبی تایید کننده این مدعا است.

اما آنچه در دو هفته گذشته در دانشگاه خواجه نصیر رخ داد نیز بخشی از همین پروژه سیاه است که با دعوت صفار هرندی به دانشگاه کلید خورد. دستهای پنهان نهادهای موازی امنیتی درون دانشگاه با وجود مخالفت صریح حراست و مسئولین دانشگاه مقدمات حضور وی را در دانشکده برق فراهم آوردند. مسئولین دانشگاه و حراست نیز به جای حفاظت از مرزهای فضای آکادمیک  و پاسداری از حریم قانونی دانشگاه، به اراده این نهادهای ناشناخته سر سپرده و با فیلمبرداری از دانشجویان دانشگاه و مذاکره ظاهری با نمایندگان دانشجویی، دانشجویانی را که به زعم باطل خودشان نقش فعالتری در این جریان داشتند، شناسایی و به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی معرفی کرده و به بیانی دیگر چراغ سبزی برای بازداشت فرزندان دانشگاه خواجه نصیر نشان داده اند.

حال آنکه تمامی دانشجویان به خوبی آگاهند که دانشجویان بازداشت شده، سهیل محمدی و علی پرویز، از جمله دانشجویانی هستند که همواره بر برخورد منطقی با حوادث تاکید داشته اند. از قضا این دانشجویان در روز حضور صفار هرندی در دانشگاه نیز سعی در کنترل عواطف جریحه دار شده دانشجویان از سخنان هتاکانه صفار هرندی داشته و در عین حال مذاکره با حراست و نیروهای امنیتی بیرون دانشگاه را برای پیشگیری از بروز هرگونه خشونت نسبت به دانشجویان بر عهده داشته اند. این دو نفر به همراه سایر دانشجویان در روز دعوت ریاست دانشگاه برای مذاکره پیرامون بحران به وجود آمده نیز به نمایندگی از دانشجویان با دکتر بطحایی صحبت کرده اند که به نظر می رسد همین فرآیند تعاملی موجب انتخاب ایشان به عنوان قربانیان این پروژه شوم شده است. اما مسئولین و نهادهای امنیتی موازی درون دانشگاه که با بی انصافی تمام اقدام به معرفی این دو دانشجو به نهادهای اطلاعاتی کرده اند، این بار در انتخاب قربانیان پروژه خود دچار اشتباه جبران ناپذیری شده اند. مسئواین دانشگاه و حراست پس از بازداشت این دو دانشجو که با هدف ایجاد رعب و وحشت در قلوب دانشجویان صورت گرفته است، به جای پیگیری و فهم ریشه فتنه ایجاد شده و شماتت مسببین اصلی و فراهم آوردن زمینه آزادی آنان با استفاده از اختیارات ناشی از مسئولیت خود، تلاش کرده اند با دادن وعده های واهی پیگیری و آزادی عن قریب این دو، افکار عمومی دانشگاه و احساسات جریحه دار شده دانشجویان و اساتید را کنترل نمایند.

در این زمان همه دانشجویان آگاه  و هوشیار خواجه نصیر که با عدم پیگری و کم توجهی افراد مسئول در حراست دانشگاه و تداوم بازداشت غیرقانونی دوستان خود مواجه می شوند، در حمایت از یاران دربندشان به تظلم خواهی از مسئولین و نهادهای مدعی هدایتگری امور بر می خیزند و اعتراض خود را به این هجوم سبعانه به حریم ایمن دانشجویان بیان می کنند. دانشجویان به روشنی نشان می دهند که در برابر دخالت نیروهای امنیتی در حریم مقدس دانشگاه و بازداشت غیرقانونی فرزندان دانشگاه ساکت نخواهند نشست و سناریوی بازداشت بی گناهان معصوم به جای طراحان سناریو و برانگیزانندگان فتنه، سناریویی نخ نما شده است که هیچ فرد فهیمی حقانیت آنرا بر نمی تابد و دانشگاه با هوشیاری کامل نسبت به آن واکنش فعال نشان خواهد داد.

اما شنیدن فریاد تظلم خواهی دانشجویان نه تنها به تلاش آنان برای حل مسئله منجر نشد، بلکه آنان دستپاچه از اتحاد دانشجویان در حمایت از یاران دربندشان سعی نمودند تا به دستور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و وزارت علوم با تهدید و ارعاب دانشجویان آنان را از شرکت در تجمعات منع کرده و به جای تدبیر در جهت حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنند. طراحان پروژه سرکوب دانشگاهها نیز بیکار ننشسته و تلاش کردند تا با وارونه جلوه دادن قضایا، تشنج و فتنه ای را که خود طراح اصلی آن هستند به دانشجویان نسبت دهند و بهانه ای برای سرکوب اعتراضات ایجاد کنند. فرستادن پیامکهایی به شماره های دانشجویان جدیدالورود که فقط یکی از نهادهای موازی امنیتی درون دانشگاه دارای شماره های آنان بوده و هشدار نسبت به تداوم اعتراضات، نشاندهنده اراده پلید آنان برای فریب افکار عمومی دانشجویان و پیش بردن سناریوی طراحی شده به هر قیمتی است. هم چنین ارسال این پیامکها از شماره های مخابرات بیانگر هماهنگی میان توطئه گران شبه امنیتی در ارگانها و نهادهای مختلف خارج از دانشگاه با نهادهای امنیتی شبه دانشجویی بوده و میزان اهمیت و گسترگی این پروژه شوم را نشان می دهد.

تمامی موارد شرح داده شده بیانگر آن است که این دستهای پنهان و طراحان توطئه شناخت صحیحی از دانشجو و دانشگاه ندارند. این توطئه گران و مزدوران اجرایی آنان باید بدانند که طراحی این سناریوهای نخ نما شده برای مقابله با جریان متفکر و اندیشمند دانشگاه نه تنها ثمری نخواهد داشت، بلکه به آگاهی و اتحاد هر چه بیشتر دانشجویان و مقاومت دلیرانه آنان در برابر تمامیت طلبی ضد قانونی آنان خواهد انجامید. این فتنه گران باید بدانند که دانشجویان تمام کشور بر خلاف گمان آنها بازیچه هایی فاقد شعور و آگاهی نیستند. بلکه طبق گفته دکتر بطحایی نخبگانی نورانی، البته نه در نام که در عمل هستند که اگر فرصت کارگردانی در خانه خودشان را نداشته باشند، بازیچه سناریوهای طراحی شده در نهادهای نامعلوم خارج از دانشگاه نیز نخواهند شد. دانشجویان بازیگرانی با اراده آزاد در این عرصه هستند که حق را از باطل به خوبی تمیز می دهند و تسلیم صحنه آرایی افراد مجهول الهویه و نهادهای شبه امنیتی و شبه دانشجویی درون و بیرون دانشگاه نخواهند شد. دانشجویان با هوشیاری کامل در برابر اجرای این پروژه شوم ایستاده و با تحلیل دقیق شرایط، امکان هر گونه سوء استفاده از حرکات حق طلبانه و تظلم خواهانه خود را از آنان سلب خواهند کرد.

ما دانشجویان  دانشگاه خواجه نصیر برای آنکه خیال خام موفقیت در اجرای این پروژه سیاه را برای فتنه گران اصلی به کابوسی شوم تبدیل نماییم، به مسئولین دانشگاه این فرصت را می دهیم تا با درایت کافی و مسئولیت پذیرانه این مسئله را مدیریت نموده و موجبات آزادی فوری و بی قید و شرط هم کلاسیهای در بندمان، سهیل محمدی و علی پرویز را فراهم آورند. ما مصرانه از مسئولین دانشگاه و به ویژه شخص دکتر بطحایی درخواست داریم که ضمن استخلاص یاران در بندمان، نشان دهند که در برابر دخالت نهادهای امنیتی و شبه امنیتی در امور جاری و فضای دانشگاه استوار ایستاده اند و اجازه نخواهند داد که دستهایی آلوده مسائل درون خانواده دانشگاه را به بحرانی برای دانشجویان، اساتید و مسئولین بدل نمایند.

بدون شک تدبیر صحیح مسئولین دانشگاه موجب همبستگی و اتحاد بیشتر میان دانشجویان و مسئولین شده و انتظار می رود که اعتماد از دست رفته را دوباره به دانشجویان بازگرداند. در عین حال هشدار می دهیم که افکار عمومی دانشجویان و اساتید با هوشیاری حوادث و حرکات تمامی افراد و نهادهای شبه دانشجویی و شبه امنیتی درون دانشگاه را زیر نظر دارد و چنانچه اقدامی ناصواب و تشنج آفرین از سوی آنان صورت گیرد یا تلاش کنند که اراده مسئولین دانشگاه را در جهت سوء هدایت نمایند، دانشگاه خاموش نخواهد نشست و پاسخی در خور حرکات دسیسه چینان به آنان خواهد داد.

در انتها امید داریم که مسئولین دانشگاه و حراست از فرصتی که دانشجویان جهت اعتمادسازی در اختیارشان قرار داده اند، حسن استفاده را کرده و از آن جهت آزادی فوری و بی قید و شرط همکلاسیهای به ناحق در بندمان و تسکین عواطف جریحه دار شده خانواده دانشگاهی خواجه نصیر به نحوی خردمندانه و مسئولانه استفاده نمایند و اگاه باشند که چشمان روشن بین دانشجویان هوشیار خواجه نصیر از نزدیک تمامی اقدامات آنان را زیر نظر دارد.

» فو ربک لنسئلنهم اجمعین عما کانو یعملون «

» قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مواخذه خواهیم کرد و روزی از آنچه می کنند بازخواست می شوند. (سوره النحل، آیه ۹۲ و ۹۳)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا